• Cine suntem noi?
   Agenţia de detectivi S.C. REFLECTOR S.R.L. este înregistrată la Registrul Comerţului cu... Mai mult
 • Servicii Oferite
  I. INVESTIGAŢII ▾ INVESTIGAŢII Preturi negociabile in functie de complexitatea cazului. Pentru... Mai mult
 • Tarife
  I. INVESTIGAŢII – 100 €.  Prețul se negociază pentru investigatii complexe.  ... Mai mult
 • Atenționare clienți
  Dorim atenționarea clienților care doresc achiziționarea unor servicii detectivistice să țină cont... Mai mult

Supraveghere persoane fizice

Supravegherea persoanelor:

– în vederea depistării comportamentului, modului de viaţă, anturajului, obiceiurilor zilnice şi starea materială a persoanei supravegheate;
– în vederea identificării modului, cauzelor şi a anturajului generator în cazul persoanelor care se droghează sau frecventează medii neadecvate;
– supravegherea copiilor şi a adolescenţilor înainte sau după terminarea cursurilor în vederea stabilirii activităţii acestora;
– documentarea în mod discret a activităţii adolescenţilor aflaţi în diferite situaţii: întâlniri publice, discoteci, cinema, excursii, tabere şi a anturajului în care aceştia îşi petrec timpul;
– stabilirea modului de comportament a persoanelor singure pe o perioadă îndelungată de timp: soţii, copii, sau alte persoane de interes pentru cei plecaţi (marinari, persoane care muncesc în străinătate, etc.);
– depistarea altor activităţi remunerate efectuate de către părintele obligat la plata pensiei de întreţinere pentru minori care ar putea face obiectul reţinerii în favoarea copilului;
– documentarea activităţilor pe linia custodiei copiilor;
– documentarea întâlnirilor dintre persoana supravegheată (parte într-un proces civil sau penal) şi terţe persoane (executor judecătoresc, expert contabil) înainte de termenul de judecată, de executarea unei expertize contabile, de executarea unui bun, în vederea influenţării acestora, etc.
– identificarea de probe şi contraprobe necesare în procesele civile şi penale şi documentarea acestora;
– testarea persoanelor ce au în grijă copii, vârstnici, persoane cu handicap (bone, curatori, tutore, rude, etc) referitor la modul în care îşi fac datoria şi îşi asumă responsabilitatea faţă de persoana aflată în îngrijire, atât în locuinţă cât şi în afara acesteia;
– identificarea relaţiilor extraconjugale, a persoanelor implicate, a modului de comportament, locurilor de întâlnire, a tuturor activităţilor desfăşurate de persoana supravegheată în perioada supusă investigaţiei;
– identificarea diferitelor persoane care prin conduită şi comportament încalcă normele juridice şi sociale afectând astfel viaţa normală a clientului (persoane care sparg sau desumflă cauciucurile maşinii, murdăresc autoturismul, îl vandalizează, persoane care agresează copii, le solicită periodic bani, etc.);
– orice altă supraveghere punctuală la solicitarea clientului;